Anlegget

Løsningen på fremtidens mobilitetsutfordringer

A physical test center for mobility is scheduled for construction at Stjørdal Municipality. The arena aims to be the world’s first test laboratory to offer “four-season” testing opportunities on the same day. An arena using renewable energy for power road technology, suitable for electric vehicles, inductive charging, ITS and designed for testing of autonomous vehicles and autonomy in collaboration with driver assisted vehicles. Commercial activity is also planned for the center, such as test driving, special driver training courses, and other area-demanding events.

Muligheter

Større krav og behov om testing av ny teknologi

Samfunnet stiller store krav til bærekraftig utvikling – i alle sektorer. Dette, kombinert med endrede transportbehov og urbanisering, gjør at transportindustrien står ovenfor radikale endringer. Sterke, globale samfunnstrender, kombinert med en voldsom teknologisk utvikling, gjør at innovasjonsbehovet i transportsektoren er sterkt – og økende.

Konsekvens av feil blir stadig større med komplekse systemer (f.eks. autonomitet). Metodikk for testing må inn samtidig med design (støtte til planlegging av testing?). Løpende testing under utvikling av produktet. Testing av samspill / interface mot andre sustemer (ITS). 3. parts verifisering av sluttprodukt?

Den teknologiske utviklingen innenfor transport- og mobilitetsteknolog går fryktelig fort. Skal Norge klare å henge med i utviklingen, vil det være et stort behov for videre forskning og utvikling. Vi har tro for at det ligger et stort potensial for ny næringsvirksomhet og arbeidsplasser innenfor dette teknologiområdet. Smart Mobility Norway har som misjon å få utviklet ny næring og arbeidsplasser som følge av forsknings- og utviklingsaktivitetene ved anlegget. Området blir regulert til næringsformål med potensialer for en større utvikling.

Partnere

Bli en Smart Mobility-partner

Vi samarbeider i dag med NTNU, Sintef, NORD-universitetet og utvalgte startups. Ta kontakt med oss om du er interessert i å høre mer om mulighetene til å bli partner.

Snakk med oss om dine muligheter!

Styreleder: Jan Selvig,
selvigjan@gmail.com
950 47 555

Prosjektleder: Torhild S. Aarbergsbotten
Torhild.aarbergsbotten@proneo.no
Tlf: 900 85 005