Test Arena Midt-Norge

Smart Mobility Norway skal ta en viktig rolle i det norske samfunnet for å bidra til en tryggere, mer effektivt og grønnere samferdsel samtidig som vi skaper bærekraftig industri gjennom smart mobilitet.

Null utslipp

Null kø

Null drepte

Kart

Testsenter

Et fysisk testsenter for sammenkoblet mobilitet er planlagt bygget ved Frigården i Stjørdal kommune.

Senteret har som mål å gjøre Trøndelag og Norge til en åpen- og lukket testarena der man kan forske, utvikle, prøve, verifisere og godkjenne teknologi for autonome transportsystemer – særlig rettet mot veitransport.

Innenfor et kompakt område vil vi tilby

  • 1 Områder og tjenester for utvikling, testing, verifikasjon og validering av sammenkoblede autonome kjøretøy i nordiske forhold for L2-L5 kjøretøy i åpne og lukkede testanlegg
  • 2 Åpent testanlegg på dedikerte strekninger av offentlig vei
  • 3 To lukkede testanlegg med elementer som møter UN/ECE regulativet for L2-L5 kjøretøy
  • 4 Et samlingssted for partnere innenfor forsknings- og utvikling av autonome og automatiserte systemer for kjøretøy, teknologifirma, tjenesteleverandører. Opp skalerbar for full service og innovasjonsutvikling.
  • 5 Digital tvilling av både åpent og lukket testanlegg
  • 6 Verksted, garasjer og kontorlokaler, servicepartnere med nøkkeltjenester, i umiddelbar nærhet til åpent og lukket testanlegg, ingeniørmiljø og FoU-miljøer

På vei mot fremtiden

Trøndelag har raskt skiftende værsituasjoner

Trøndelag har fire årstider

Trøndelag kan tilby en test topologi og et stort variert veinett i regionen

Trondheimsregionen regnes som en av de ledende innovasjonsregion i Europa, bl.a. ledende på autonomi hav.

mobilitet

Hva jobber vi mot?

Vi vil at de store kjøretøyprodusentene og teknologiutviklerne skal oppdage Trøndelag og Norge, ikke bare som pilotmarked for elbilen, men også som test-, utvikling og valideringssted for tilkoblet og automatisert kjøring samt lading- og kraftveiteknologi.

Vi vil at Trøndelag og Norge skal bli med, å utgjøre en positiv forskjell, i den industrielle utviklingen av moderne veitransport – veien mot en digitalisering og automatisering for å oppnå sømløs, sikker og effektiv samferdsel og for raskere overgang til bærekraftige valg.

Vi vil mobilisere til forskning og innovasjon • Mer strategisk samarbeid • Gjøre Trøndelag til en test- og pilotarena for Automatisering og autonomi • Elektrifisering • Delingsmodeller og sømløse reiser • Samhandlende intelligente transportsystemer.

Vi vil være først i verden med å tilby et åpne og lukkede testområder som kan tilby fire årstider. En arena som bruker fornybar energi til kraftveiteknologi, egnet for elektriske kjøretøy, induktiv lading, ITS og designet for testing av autonome kjøretøy og autonomi i samarbeid med automatiske førerassistanse-funksjoner på kjøretøy.