Testarenaer styrker konkurransekraften

Publisert: 17. mars 2021

default

Autonomimiljøet i Trøndelag er i en internasjonal særstilling med kombinasjonen av testarenaer for autonom teknologi i luft, vann og på land. Samtidig er konkurransefortrinnet under press.

En fersk rapport fra Impello, bestilt av Trondheimsregionen, har tatt for seg ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer. Rapporten kommer med innspill og anbefalinger til hvordan kommuner i Trondheimsregionen og andre aktører bør tilpasse seg for å utvikle autonomimiljøet i Trøndelag, spesielt gjennom bruk av testarenaer. Rapportgrunnlaget består blant annet av en oppdatert kartlegging av autonomimiljøet i regionen, samt intervjuer med sentrale aktører.Fra venstre: Gard Ueland, Adm. dir. Kongsberg Seatex, Torhild Aarbergsbotten, Prosjektleder Smart Mobility Norway AS, Frode Halvorsen, Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster, Tor O. Iversen, Prosjektleder Green Flyway, Margrethe Ringkjøb Skjelstad, Seniorkonsulent Impello, og Bård Eidet, Daglig Leder Trondheimsregionen. Foto: Marius Tvinnereim, Ocean Autonmy Cluster

Verdens første testearena for autonome skip

Spesielt havromsautonomi peker seg ut som et av regionens sterkeste konkurransefortrinn for forskning, utvikling og kommersialisering av autonome teknologier og løsninger. Vi ser tydelig effekten av at vi i 2016 etablerte verdens første testområde for autonome skip her i Trøndelag. Det var et tydelig signal om at Norge tok en lederposisjon, og initiativet har bidratt sterkt til en rekke, verdensledende satsinger i Norge innen autonome, maritime transportløsninger, sier Gard Ueland, Administrerende Direktør i Kongsberg Seatex AS.

Det var nettopp Kongsberg Seatex, sammen med Kongsberg Maritime, NTNU MARINTEK og Maritime Robotics, i samarbeid med Trondheim Havn, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, som tok initiativ til å etablere Trondheimsfjorden som testområde for førerløse, autonome skip.

Vi har et ledende teknologimiljø i Trondheim og Trøndelag

I fjor ble også innovasjonsklyngen Ocean Autonomy Cluster etablert i regionen, med særlig satsing på infrastruktur for test og demo av autonom havromsteknologi. Teknologiutviklingen foregår i et forrykende tempo, og andre land satser nå stort. Testarenaer styrker konkurransekraften, og en målrettet videreutvikling i regionen er derfor avgjørende dersom vi skal beholde posisjonen vår, etablere kunnskapsbaserte arbeidsplasser, tilrettelegge for kommersialisering og skape ny næringsvirksomhet, sier Frode Halvorsen, daglig leder i Ocean Autonomy Cluster

Teknologimiljøene må stå samlet

I Trøndelag er det økende grad av samarbeid og ambisjoner innen teknologiutvikling for luft, vann og land. Nye selskaper og innovative løsninger spinner ut av FoUI-miljøene ved NTNU og SINTEF i raskt tempo. Samtidig er autonomimiljøet helt avhengig av nærhet til egnede områder for pilotering og utvikling av miljøvennlige løsninger, hvor teknologier og systemer kan testes for å sikre at de er trygge å ta i bruk og klar for kommersialisering. Skal vi utnytte den verdiskapingen de nye teknologiene kan gi oss, må vi stå samlet – aktører, myndigheter og politikere – for å best legge til rette for videre utvikling og styrke satsingen på testarenaer i regionen. Fremtiden må fortsatt skapes i Trøndelag. Det har vi alle muligheter til å få til om vi jobber sammen, sier Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder i Smart Mobility Norway.

Testarenaer viktig for suksess

I tillegg til Ocean Autonomy Cluster og Smart Mobility Norway, er det også gjennom Interreg-prosjektet Green Flyway etablert en internasjonal testarena for framtidens luftfart i nærheten av Røros Lufthavn, hvor både Norge og Sverige er med. Vi opplever stor interesse for å ta Green Flyway sine testområder på begge sider av grensen i bruk, også fra internasjonale aktører. Det er gjennomført en rekke tester av droneselskaper i testområdene rundt Røros, og vi rakk også å gjennomføre verdens første grensekryssende vinterflyvning med et fullelektrisk fly før pandemien, sier Tor O. Iversen, faglig prosjektleder for Interreg-prosjektet.

Ved å muliggjøre uttesting av ny teknologi i regulerte områder, kan testarenaer bidra til at teknologien modnes raskere og motiverer tidligere til investering i innovasjon fra private aktører. Gjennom Impello-rapporten har Trondheimsregionen søkt oppdaterte råd om hvordan man som lokal myndighet best kan bidra til å utvikle testarenaer og støtte de ulike autonomiprosjektene og -aktørene i regionen.

Vårt mål er å legge til rette for at næringslivet og industrien skal få testet og utviklet nye ideer og løsninger som vil gi nye arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen, sier Torhild Aarbergsbotten, prosjektleder i Smart Mobility Norway AS.