VR and AR simulation centre

Publisert: 18. januar 2021

mobilitet

Utviklingen av VR / AR laboratorier hos Smart Mobility Norway skal skal gi bedre teste- og forskningsmuligheter, og på samme tid være kosteffektive.

Ny bilteknologi med IT-løsninger for autonomi og kjørestøttesystemer samt introduksjonen av ITS krever nye tenkemåter rundt både testing og trening. Vi tar mål av oss å være en løsningsleverandør til disse nye utfordringene.

Oppbygging av test- og treningsfasiliteter basert på VR / AR teknologi kombinert med infrastruktur i form av baner og store testflater muliggjør nye metoder for testing, trening og simulering. Det gjelde både faste og bevegelige objekter i og rundt bil og vegsystemer, interaksjon mellom bilens systemer og omgivelsene og ikke minst forskning på sjåføradferd.

Med sin beliggenhet i Midt-Norge har vi tilgang til teknologi og kompetanse basert på næret til Norges største forsknings- og teknologimiljø. I tillegg skal anlegget utstyre med klimastyring av testarena slik at ulikt vær / klima og kjøreforhold i stor grad kan styres hele året.