Status på utvikling og informasjon om fremdrift

Publisert: 18. januar 2021

sensorer

Det har over lengre tid blitt arbeidet med å få realisert Smart Mobility Arena på Hell i Stjørdal kommune. Reguleringsplanen for området har vært ute på høring uten at det har kommet frem noen innsigelser. Vi håper at reguleringsplanen blir godkjent og vedtatt av Stjørdal kommune i løpet av første halvår 2021.

Med NTNU i spissen, er det søkt om midler til nasjonal forskningsinfrastruktur fra Forskningsrådet. Det forventes svar på tildelingen i løpet av mai 2021. Søknaden omhandler midler for å utvikle digitale tvillinger av fysiske innretninger. Smart Mobility Arena er ett av casene i søknaden. En kan da starte utviklingen av området digitalt gjennom planlegging, prosjektering, bygging og drift av anlegget digital, før det blir realisert med fysisk bygging. Denne type planleggings- og prosjekteringsverktøy vil bety mye for billigere, grundigere og raskere detaljplanlegging av området. Smart Mobility Norway AS arbeider intenst videre for å finne investorer til anlegget i tillegg til muligheter for offentlig medfinansiering gjennom direkte og indirekte statlig støtte.