Hva er det unike med Smart Mobility Norway?

Publisert: 18. januar 2021

Skisser-Hell-Arena-1

Klima:

Trøndelag har gjennomgående et ustabilt klima, med et typisk nordisk vinterklima med temperaturer mellom -5 og +5 grader. Vi er kjent med at dette er et klima som er sterkt etterspurt for testing av transport- og mobilitetsteknologier. I tillegg har vi som ambisjon å kunne levere alle klimasoner på ett sted, hver dag hele året gjennom termisk lagring og «snow for the future»-teknologi. Vi skal kunne levere 4 årstider, alltid!

Lukket miljø med tilgang til kompletterende tjenester og med sensorteknologi

Beliggenhet:

Anlegget ligger sentralt med umiddelbar nærhet til flyplass, hovedveier, jernbane og hotell og universiteter/forskningsinstitusjoner. Trøndelag og Trondheim har verdensledende kunnskapsmiljøer innenfor teknologi ved NTNU, Sintef, og med Nord Universitet på Stjørdal. Regionen har god tilgang til billig og ren energi, som vi ser som viktige fortrinn hva gjelder bærekraft og miljø.

Næringsarealet der anlegget planlegges etablert er på 500 dekar, og med muligheter for utvidelse til vel 1000 dekar. Vår ambisjon er å legge til rette for økt grønn verdiskaping og nye fremtidsrettede arbeidsplasser som følge av den teknologiske forskning og utviklingen, og driverne for grønn omstilling.