Bruksområder

Publisert: 18. januar 2021

bil

Autonomi:

Autonomi er fortsatt en svært umoden teknologi med et massivt utviklingsbehov. Innenfor kollektivtransport vil transport hjem og til hovedlinjer for transport, ha et stort potensial for utvikling. Regionen har et sterkt fagmiljø innenfor autonomi, både til havs (Ocean Autonomy Cluster, Trondheimsfjorden testbasseng, Ocean Spacesenter) i luften med m.a Green Flyway, og Smart Mobility Norway på land.

Vi har tro for at det vil være et stort behov for testing innenfor SAE- nivå 4 – 6 , som krever fysisk anlegg/test bane, inkludert behov for å utvikle og teste kalkulerbar intelligens gjennom kunstig forutsigbarhet lagt inn i ulike systemer (eks. trafikksikkerhetssystemer).

Et ekspertutvalg nedsatt i forbindelse med arbeidet med ny nasjonal transportplan (NTP), anbefaler at det bør legges ytterligere til rette for at Norge blir et laboratorium for utvikling og uttesting av nye transportløsninger. Smart Mobility Arena har som mål å legge til rette for slikt laboratorium for både nasjonale og internasjonale aktører.

Smarte byer og samfunn:

Smartby-arbeid kan og bør spille en viktig rolle i omstillingen til mer bærekraftige byer og lokalsamfunn. Bærekraftig bevegelsesfrihet er en av visjonen til regjeringen, med bakgrunn i oppfylling av flere av FN sine bærekarftsmål. Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer, og regjeringen vil videreutvikle infrastruktur og transportløsninger basert på ny og moderne teknologi. Det er også et mål om bedre mobilitet for en billigere penge, noe som også vil kreve en stor grad av FoU-innsats og behov for testområder fremover.