Testarenaer styrker konkurransekraften

Autonomimiljøet i Trøndelag er i en internasjonal særstilling med kombinasjonen av testarenaer for autonom teknologi i luft, vann og på land. Samtidig er konkurransefortrinnet under press. En fersk rapport fra Impello, bestilt av Trondheimsregionen, har tatt for seg ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer. Rapporten kommer med innspill og anbefalinger til hvordan kommuner i Trondheimsregionen […]