Testarenaer styrker konkurransekraften

Autonomimiljøet i Trøndelag er i en internasjonal særstilling med kombinasjonen av testarenaer for autonom teknologi i luft, vann og på land. Samtidig er konkurransefortrinnet under press. En fersk rapport fra Impello, bestilt av Trondheimsregionen, har tatt for seg ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer. Rapporten kommer med innspill og anbefalinger til hvordan kommuner i Trondheimsregionen…

Les mer

Bruksområder

Autonomi: Autonomi er fortsatt en svært umoden teknologi med et massivt utviklingsbehov. Innenfor kollektivtransport vil transport hjem og til hovedlinjer for transport, ha et stort potensial for utvikling. Regionen har et sterkt fagmiljø innenfor autonomi, både til havs (Ocean Autonomy Cluster, Trondheimsfjorden testbasseng, Ocean Spacesenter) i luften med m.a Green Flyway, og Smart Mobility Norway…

Les mer

Hva er det unike med Smart Mobility Norway?

Klima: Trøndelag har gjennomgående et ustabilt klima, med et typisk nordisk vinterklima med temperaturer mellom -5 og +5 grader. Vi er kjent med at dette er et klima som er sterkt etterspurt for testing av transport- og mobilitetsteknologier. I tillegg har vi som ambisjon å kunne levere alle klimasoner på ett sted, hver dag hele…

Les mer

VR and AR simulation centre

Utviklingen av VR / AR laboratorier hos Smart Mobility Norway skal skal gi bedre teste- og forskningsmuligheter, og på samme tid være kosteffektive. Ny bilteknologi med IT-løsninger for autonomi og kjørestøttesystemer samt introduksjonen av ITS krever nye tenkemåter rundt både testing og trening. Vi tar mål av oss å være en løsningsleverandør til disse nye…

Les mer

Status på utvikling og informasjon om fremdrift

Det har over lengre tid blitt arbeidet med å få realisert Smart Mobility Arena på Hell i Stjørdal kommune. Reguleringsplanen for området har vært ute på høring uten at det har kommet frem noen innsigelser. Vi håper at reguleringsplanen blir godkjent og vedtatt av Stjørdal kommune i løpet av første halvår 2021. Med NTNU i…

Les mer